PDF Drukuj Email
Bardzo ważna konferencja
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI - Inwestycje, nagrody, PR

Monitoring Rynku Budowlanego 2012” jest piętnastą edycją konferencji organizowanej przez firmę ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.. Ideą konferencji jest prezentacja kondycji sektora budowlanego w danym roku wraz z prognozami na najbliższą przyszłość.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży budowlanej gdyż podejmuje tematykę aktualnie istotną dla sektora.
Podczas tegorocznej edycji w trzech sesjach zostaną podjęte następujące grupy tematów:
•    SESJA I
Kondycja i przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Prelegenci omówią polskie budownictwo po EURO w kontekście niepewnej sytuacji gospodarczej Europy, sytuację na rynku mieszkaniowym, trendy w obrębie sektora niemieszkalnego oraz Branżowy Program Promocji Budownictwa.

•    SESJA DRUGA
Zostaną podjęte kwestie finansowania inwestycji budowlanych oraz przeprowadzony panel dyskusyjny dotyczący innowacyjnego programu wsparcia energooszczędnego budownictwa
w kontekście szansy rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

•    SESJA TRZECIA
Jak zbudować efektywną markę na rynku budowlanym?
W tej części omówione zostaną kwestie strategii budowania marek w sektorze budowlanym, akcenty zostaną położone szczególnie na rynek narzędzi oraz rolę marki w procesie sprzedaży materiałów budowlanych.

Wśród prelegentów konferencji znajdą się specjaliści ASM oraz eksperci zewnętrzni.
Informacji na temat konferencji udzielają:
Elżbieta Czerniec, tel. 24 355 77 95;
Paweł Łuszcz, tel 24 355 77 51.