Drukuj Email
Grupa SOLO ma nowe innowacyjne okno
AKTUALNOŚCI - Inne, ciekawe

Grupa SOLO wprowadziła do oferty okna w systemie Luft Hause, ze specjalnym uszczelnieniem, które zostało opracowane przez producenta od podstaw. Okna zostały przebadane w  LTB, a rozwiązanie zgłoszone do biura patentowego.

Andrzej Woszczyna, Produkt Menadżer SOLO PPHU, tłumaczy, co było impulsem do opracowania nowego systemu uszczelnień: Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury okna powinny być „całkowicie szczelne" na przenikanie powietrza, więc częste praktyki usuwania uszczelki na określonym odcinku, co prowadzi do niekontrolowanego wpuszczania powietrza do wnętrza pomieszczeń, nie może mieć już miejsca. W domach, gdzie mamy do czynienia z grawitacyjną wentylacją, oczywiście istnieje potrzeba wpuszczenia powietrza do środka, ale nie w sposób przypadkowy. Powinny temu służyć nawiewniki o określonej przepustowości, umieszczone w określonym miejscu na oknie – dopiero tak przemyślany i zaprojektowany system zapewni prawidłowy obieg powietrza w budynku i zapewni minimalne straty ciepła.

Zupełnie inna sytuacja dotyczy domów z wentylacją mechaniczną, gdzie wymagana jest szczelność absolutna obiektu w celu uzyskania maksymalnej sprawności systemu rekuperacyjnego. Napływ świeżego powietrza z zewnątrz regulowana jest poprzez czerpnie, wobec tego nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej niejako obligują inwestorów do zakupu okien i drzwi maksymalnie szczelnych. Obierając ten kierunek, stworzyliśmy od podstaw własną technologię uszczelniania okien, opierającą się na systemach profili Bluevolution, pod nazwą Luft Hause. Okna w systemie Luft Hause będą dostępne jeszcze w tym roku, pierwsze wyceny już wkrótce. Liczymy, że nasz produkt spotka się z zainteresowaniem bardzo szerokiego grona odbiorców. Okna będę dostępne jeszcze w tym roku , pierwsze wyceny już wkrótce.