PDF Drukuj Email
Velux odpowiada na artykuł firmy Fakro
AKTUALNOŚCI - Inne, ciekawe

W związku z informacjami rozsyłanymi do mediów przez firmę Fakro, a dotyczącymi sporu sądowego VELUX Polska z firmą Velset pragniemy poinformować...

iż taką dystrybucję medialną traktujemy jako kolejny przykład systematycznych działań komunikacyjnych mających na celu nieuprawnione podważenie reputacji naszej firmy, będącej głównym konkurentem rynkowym firmy Fakro.
Obecnie rozsyłana przez Fakro do mediów informacja dotyczy sprawy sądowej pomiędzy VELUX a spółką Velset, której jedynym udziałowcem obecnie jest Pani Magdalena Kurek, córka Prezesa Fakro, Pana Ryszarda Florka. Spółka VELSET jest jednocześnie oficjalnym dystrybutorem okien VELUX. Przez ostatnie 10 lat ta firma sprzedawała okna dachowe VELUX, a także ma i miała dostęp do wszystkich informacji handlowych i ofert skierowanych dla polskiej sieci dystrybucji okien dachowych VELUX.
Wyjaśniamy jednocześnie, że w rzeczonej sprawie Velset w  2012 roku zarzuciła VELUX Polska brak uzyskania specjalnego rabatu, jaki VELUX udziela w związku z organizacją targów dla swoich kontrahentów. Zwracamy uwagę, że firma Velset nie miała uprawnień do tego rabatu, gdyż tego typu imprez promocyjnych nie organizowała. Przyznawały to sądy powszechne, gdyż spółka Velset przegrała tę sprawę w 2 instancjach. Po kasacji złożonej do Sądu Najwyższego sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. W grudniu 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał zaskakujący dla nas wyrok, który obecnie rozsyła do mediów Fakro, a którego uzasadnienia my jeszcze od Sądu nie otrzymaliśmy.
Sprawa trwa od 6 lat i nie została zakończona. Przysługuje nam prawo do odwołania od wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego, z którego zamierzamy skorzystać.
Dystrybuowana przez Fakro decyzja sądu podlega zaskarżeniu i będzie przez VELUX poddawana dalszej procedurze sądowej. Rozsyłana jest zatem wyłącznie w celach dyskredytacji wizerunkowej naszej firmy w ramach specyficznie pojmowanej walki konkurencyjnej prowadzonej przez Fakro.
Jednocześnie podkreślamy, że VELUX Polska prowadzi transparentną politykę handlową opartą o jasne zasady, które obowiązują wszystkich dystrybutorów na równych warunkach – niezależnie od ich struktury właścicielskiej. Jesteśmy przekonani, że dalsze postępowanie w rzeczonej sprawie ostatecznie to potwierdzi.


Agnieszka Kamińska
 
VELUX Polska Sp. z o.o.
Public Relations


 
Daryl Williams Jersey