Szczegóły firmy
Nazwa firmy: Instytut Techniki Budowlanej
Adres: Filtrowa 1
Miasto: 00-611 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Telefon: 22 825 04 71
Faks: 22 825 52 86
Adres strony WWW: http://www.itb.pl/
E-mail: instytut@itb.pl
Osoba kontaktowa: Jan Bobrowicz
Kategorie: Instytuty Badawcze, Laboratoria | Szkolenia
Opis (256 znaków): Jednostka badawczo-rozwojowa,notyfikowana Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych wg wymagań dyrektywy 89/106/EWG.Działalność Instytutu obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe.
Logo:
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3: