Normy i przepisy
PDF Drukuj Email
Znakownie wyrobów budowlanych - Forum Stolarki
OKIEM EKSPERTA - Normy i przepisy

Cytat: „Nieprawidłowe oznakowanie wyrobów budowlanych może doprowadzić do wstrzymania sprzedaży, a nawet całkowitego wycofania wyrobów z obrotu. Niesie również ryzyko pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności karnej. Dodatkowo może prowadzić do znacznych strat, w związku z koniecznością zaspokojenia roszczeń cywilnoprawnych po stronie wykonawców robót budowlanych, którzy nie mogą uzyskać odbioru wykonanych prac oraz sprzedawców, u których w wyniku kontroli wstrzymano sprzedaż wyrobów”.

 
PDF Drukuj Email
Nowa Instrukcja Montażowa ITB
OKIEM EKSPERTA - Normy i przepisy

Nowe warunki techniczne ITB montażu okien i drzwi balkonowych.
Instytut Techniki Budowlanej po raz pierwszy przedstawił nową publikację Montaż okien i drzwi balkonowych z serii „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. Specjalna prezentacja odbyła się 3 lutego 2016 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA.

 
PDF Drukuj Email
Ważny projekt zmian w prawie
OKIEM EKSPERTA - Normy i przepisy

Produkty stolarki będą miały nowe właściwości. Kliknij na link poniżej:

 
PDF Drukuj Email
stolarkaVIP pyta, systemodawcy odpowiadają
OKIEM EKSPERTA - Normy i przepisy

Na pytania odpowiada Dyrektor d/s Technicznych firmy Gealan Sp. z o.o. Pan Marek Skrzypek

1.Jaka jest opinia Państwa firmy dotycząca przeprowadzonych badań przez ITB na zlecenie ZPMB „Dla Budownictwa” i opublikowanych wyników
w gazecie.pl i Gazecie Wyborczej. Czy należy przeprowadzać podobne badania w przyszłości i rozszerzyć na inne produkty stolarki, np. rolety, bramy, drzwi?
2.Czy udzielacie Państwa zgody na korzystanie przez producentów okien z tzw. badań kaskadowych i czy takowe Państwo udostępniacie. Jeżeli tak to jak weryfikujecie Państwo stosowanie odpowiedniego reżimu technologicznego w procesie produkcji, przestrzegania kontroli jakości, etc., związanych ze stosowaniem tego typu badań kaskadowych.

 
PDF Drukuj Email
2012 - rok zachęt dla budownictwa energooszczędnego?
OKIEM EKSPERTA - Normy i przepisy

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE budynki wybudowane lub oddane do użytku po 9 lipca 2013 r. będą musiały spełniać zaostrzone normy dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL