Get Adobe Flash player
PDF Drukuj Email
Znakownie wyrobów budowlanych - Forum Stolarki
OKIEM EKSPERTA - Normy i przepisy

Cytat: „Nieprawidłowe oznakowanie wyrobów budowlanych może doprowadzić do wstrzymania sprzedaży, a nawet całkowitego wycofania wyrobów z obrotu. Niesie również ryzyko pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności karnej. Dodatkowo może prowadzić do znacznych strat, w związku z koniecznością zaspokojenia roszczeń cywilnoprawnych po stronie wykonawców robót budowlanych, którzy nie mogą uzyskać odbioru wykonanych prac oraz sprzedawców, u których w wyniku kontroli wstrzymano sprzedaż wyrobów”.

Zgodnie z prawem, znak CE umieszczony na opakowaniach produktów budowlanych ma nie tylko potwierdzać ich zgodność z normami jakości, ale również informować o właściwościach użytkowych i dopuszczalnych zastosowaniach. Takie są fakty, a czy Państwa firmy, firmy produkujące, sprzedające, dystrybuujące i eksportujące dostosowały się już do nowych bardzo rygorystycznych przepisów. Czy u Państwa w firmie, salonie lub na placu budowy była już kontrola związana ze znakowaniem wyrobów budowlanych? Jeżeli nie, to dobrze, gdyż tak czy inaczej trzeba dostosować produkcję do nowych wymagań, trzeba znakować wyroby budowlane jakim są okna, drzwi, bramy czy rolety, a także szkło, etc.

Czas biegnie nieubłaganie, ale możemy Państwo pomóc i to już za 80 dni.
Cytat: „Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej świadomym, więc ludzie chcą wiedzieć dokładnie co kupują, takie certyfikaty to świetna sprawa, bo stanowią pewnego rodzaju gwarancję jakości produktu. Aby go zdobyć trzeba spełniać wiele norm, są firmy, które pomagają w zdobyciu znaku CE, przeprowadzają szkolenia, przygotowują dokumentację, reprezentują firmę, wtedy łatwiej to wszystko ogarnąć”.  Może to brzmi bardzo formalnie, ale lepiej dmuchać na zimne i być mądrym przed szkodą i rozpocząć właściwe znakowanie wyrobów budowlanych przed wejściem w życie przepisów.
W każdym przypadku przyjazd w dn. 25-26 sierpnia na Konwent Stolarki będzie dla Państwa znakomitą okazją do skorzystania z wielu prezentacji, a wśród nich to co Państwa najbardziej interesuje czyli dostosowanie się do nowego prawa w kwestii fundamentalnej czyli w sprawie znakowania wyrobów budowlanych. Podczas 3,5-godzinnego seminarium prelegenci/prawnicy omówią szereg praktycznych kwestii, z którymi na co dzień borykają się producenci i dystrybutorzy, w tym:
Pomogą ustalić czy wyrób musi być oznakowany, na kim ciążą ustawowe obowiązki, jeżeli produkcja jest realizowana przez podwykonawców i kiedy można posługiwać się badaniami lub dokumentacją innego podmiotu; wyjaśnią jak prawidłowo oznakować wyroby, zmienić oraz zaktualizować oznakowanie lub dokumentację w sytuacji zmiany nazwy, adresu lub innych danych umieszczanych na wyrobie; omówią problemy umów agencyjnych i dystrybucyjnych celem zabezpieczenia interesów producentów i dystrybutorów, w tym przed ryzykiem antymonopolowym; opowiedzą o przebiegu kontroli i zakresie roszczeń, które mogą powstać w związku z nieprawidłowym oznakowaniem wyrobów;
Podpowiedzą jak wprowadzić na rynek wyroby po zmianie deklaracji zgodności na krajową deklarację właściwości użytkowych, w tym co zrobić z wyrobami wprowadzonymi na magazyn zgodnie ze starymi zasadami.
Tylko u nas w ramach na XIV Konwencie Stolarki, tylko u nas 25-26 sierpnia w Zegrzu pod Warszawą oprócz wielu prelekcji, prezentacji i praktycznych pokazów odbędzie się 3,5-godzinne seminarium z udziałem wybitnego prawnika od prawa budowlanego, który przygotuje, zarekomenduje i wyjaśni wszystko związane z wprowadzaniem towaru do obrotu, zgodnie z nowym prawem.  Wiele praktycznych godzin, wiele informacji, wiele szczegółów, wielu ekspertów i tylko Państwa tam brakuje. Mamy niestety ograniczoną liczbę pokoi dlatego warto zgłosić się już teraz. Dla uczestników czekają niespodzianki, miłe niespodzianki i sporo prezentów. Dla zainteresowanych!  Wystarczy napisać „TAK” i podać imię i nazwisko oraz nr telefonu , a my prześlemy szczegóły dotyczące tego wydarzenia ze szczególnym uwzględnieniem seminarium poświęconemu znakowaniu wyrobów i ich sprzedaży. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel. 608 585 771 lub 531 561 202.

Grzegorz Cendrowski, Stolarka VIP