Get Adobe Flash player

LOGOWANIE

NEWSLETTER

Nazwa:

Email:

PDF Drukuj Email
Regulamin portalu

Warunki użytkowania strony www.stolarkavip.pl


Strony internetowe portalu stolarkavip.pl są własnością firmy GEC Consulting Grzegorz Cendrowski (dalej zwanym Adminstratorem) i są wyłącznie przez nią prowadzone. Firma GEC Consulting Grzegorz Cendrowski jest jest podmiotem należycie utworzonym zgodnie z prawem polskim, z główną siedzibą w Polsce.


Materiały i treści

Odwiedzanie stron www.stolarkavip.pl oraz korzystanie z ich zawartości odbywa się wyłącznie na Państwa własną odpowiedzialność. Administrator nie gwarantuje, że oprogramowanie użyte na tych stronach oraz informacje, aplikacje on-line lub jakikolwiek inny serwis świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów, a korzystanie z nich odbędzie się bez zakłóceń technicznych i innych.
Administrator dokłada i dołoży wszelkich starań, aby zawartość stron internetowych była rzetelna, prawidłowa i aktualizowana na bieżąco, jednakże nie może zagwarantować, że w każdym momencie treść będzie prawidłowa i znowelizowana. Odwiedzający moją stronę (strony) akceptują zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za treść stron, sposób ich wykorzystania oraz użyte oprogramowanie.
Udzielam zgody na zapoznanie się z treścią zamieszczoną na stronach, jak również na druk i kopiowanie  materiałów udostępnianych wyłącznie dla Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku.
Warunkiem korzystania ze stron jest potwierdzenie przez Państwa niniejszych warunków oraz respektowanie przez Państwa norm związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym i innym prawem własności, zgodnie z  istniejącym prawem polskim i europejskim.
Powielanie, reprodukcja, transfer, przekazywanie lub dystrybucja treści zawartych na stronach www.infookno.pl, w tym tekstów, zdjęć, dźwięków i filmów do celów publicznych lub komercyjnych nie jest możliwa bez pisemnej zgody Administratora.
Teksty, układ graficzny, rysunki, bazy danych i inne elementy naszych stron (w tym umieszczane na stronach nazwy, znaki lub logo, będące zastrzeżonymi znakami handlowymi) oraz same strony podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach  autorskich i prawach pokrewnych. Żadnej treści zawartej na naszych stronach nie można tłumaczyć jako licencji lub innego prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na stronach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora lub strony trzeciej, która jest właścicielem znaków handlowych umieszczanych na naszych stronach. Kopiowanie, przetwarzanie, tłumaczenie, modyfikacja i jakiekolwiek użycie całości lub części moich stron internetowych lub ich chronionych elementów jest zabronione w jakiejkolwiek formie z wyjatkiem jak wyżej.

Informacje od Użytkowników

Każda forma informacji lub materiałów nadesłanych do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób jest i będzie traktowana jako niepoufna i niechroniona prawem autorskim. Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystywania wszystkiego, co zostanie przez Państwa nadesłane. Zabrania się w jakiejkolwiek formie wysyłania na nasze strony lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które są bezprawne, mają charakter obraźliwy, naruszający godność, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa w tym prawa autorskiego.

Ochrona danych osobowych

Adminstrator za pomoca portalu stolarkavip.pl zbiera i wykorzystuje informacje o obecności użytkowników na swoich stronach wyłącznie w celach statystycznych i marketingowych. Jeżeli wyrażacie Państwo sprzeciw zastosowania w/w narzędzi, w szczególności danych osobowych prosimy o dokonanie wyjatku wyłączenia, pisemnie na adres portalu.


Linki do innych witryn

Portal stolarkavip.pl może dowolnie podawać linki do innych witryn, jednakże nie ma żadnej kontroli nad innymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane linki. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron a także nie zatwierdza firm lub produktów, do których podaje linki. Administrator zastrzega sobie prawo do podania takich informacji na swoich stronach internetowych oraz jednostronne prawo umożliwiające o każdym czasie usunięcie jakiegokolwiek podanego linku lub programu, do którego podano link. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić którąkolwiek z witryn strony trzeciej, do której link znajduje się na naszej stronie, opuszczacie Państwo, na własną odpowiedzialność, stronę stolarkavip.pl

Linki do witryny stolarkavip.pl

Inne witryny mogą podawać linki wyłącznie do strony startowej naszych stron internetowych. Linki do wewnętrznych stron mogą być podane po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody ze strony Administratora. Jeżeli linki do strony www.stolarkavip.pl znajdują się na innych stronach, to Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron.

Sprawy pozostałe

Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone stratą lub uszkodzeniem zapisanych danych, jak również brak ciągłości w oferowaniu usługi.
Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie umyślnie działać na szkodę systemu lub nie będzie w żaden inny sposób prowadzić do przeciążeń serwera. Oferowane usługi i ich rodzaj objęty jest aktualnym cennikiem, który jest zamieszczony na stronie internetowej Administratora. Administrator jest zobowiązany do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Oferowane dane będą używane tylko przy wzajemnej komunikacji, lub w celu realizacji zamówionych usług. Administrator zachowuje prawo do zmian warunków handlowych oferowanych usług według swojej potrzeby.

Administrator za pomocą e-maila informuje użytkownika o procesie rejestracyjnym. Administrator informuje e-mailom użytkownika także o prawidłowej rejestracji, o potrzebie wypełnienia danych niezbędnych do faktury, o uregulowaniu płatności za usługi, informuje o zapłaceniu należności, prześle fakturę pro forma lub zamówienie i fakturę. Administrator będzie się starać o maksymalną funkcjonalność i dostępność oferowanej usługi. Administrator nie gwarantuje, że  jakakolwiek usługa zwiazana z reklamą i promocją na portalu stolarkavip.pl spełni specyficzne żądania klienta.

Wpisany przez Administrator
środa, 15 lipca 2009 00:22